Project Babel

一、项目简介 

 

Babel项目通过扫描上传、搜索引擎、AI算法和问答社区将真实虫洞和虚拟虫洞连接起来。在Web3中完善人类的知识体系,使人在元宇宙中自由旅行。

 

 

二、代币信息

  • 代币名称: Project Babel
  • 代币符号: PBT
  • 代币类型: BEP20
  • 流通总量: 1,000,000,000 PBT
  • 供给总量: 1,000,000,000 PBT

 

 

三、常用链接

 

 

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 3 人觉得有帮助

还有其它问题?提交请求

评论

0 条评论

文章评论已关闭。